Վարկեր 18 տարին լրացած անձանց Հայաստանում (Varker 18 tarin lrats’ats andzants’)

Վարկերը դարձել են մարդկանց կյանքի անբաժանելի մասը, և եթե տարիներ առաջ գումար էին վերցնում հարազատներից, ընկերներից, պարզապես ծանոթներից, ապա հիմա այդ գործընթացն պաշտոնական է:


Փողի վերոհիշյալ բոլոր աղբյուրները փոխարինվել են այն ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից, որոնք հարմարավետ սպասարկում և գումար են առաջարկում յուրաքանչյուրի համար, ով ունի դրա կարիք՝ որոշակի վճարի դիմաց: Որոշակի վճարներ ասելով՝ մենք ի նկատի ունենք վարկի տոկոսադրույքը` կախված վարկի չափից, դրա մարման ժամանակացույցից և իհարկե այն թողարկող ֆինանսական հաստատությունից: Պետք է նշել, որ ցանկացած անձ չի նշանակում անչափահաս: Օրենքի համաձայն վարկերը տրամադրվում են 18 տարեկանից, քանի որ ՀՀ օրենսդրության համաձայն ՝ մեծահասակ է համարվում միայն 18 տարին լրացած անձը:

Չնայած ՀՀ օրենսդրությունը 18 տարեկաններին ճանաչում է որպես մեծահասակ, կան հաստատություններ, որոնք վարկ են տրամադրում 19-ից, 20-ից կամ 21 տարեկանից բարձր մարդկանց, որոնք, ընդհանուր առմամբ, համարվում են արժանահավատ: Չնայած այս սահմանափակմանը, որոշ ֆինանսական հաստատություններ վարկեր են տրամադրում նաև մինչև 21 տարեկան անձանց: Վարկը 18 տարեկանում հատկապես տարածված է ուսանողական վարկերի մեջ, որոնք երիտասարդներին հնարավորություն են տալիս ստանալ ուսման ֆինանսավորում և աշխատանք գտնելուց հետո մարել վարկերը:


Բացի ուսանողական վարկերից, վարկային շուկայում կան բազմաթիվ այլ վարկեր, ինչպիսիք են.

  • Արագ առցանց վարկեր;
  • Սպառողական վարկեր;
  • Հիպոթեքային վարկեր;
  • Ավտովարկեր;
  • Բիզնես վարկեր;

Ըստ վիճակագրության՝ 19 տարեկանից երիտասարդներին հաճախ հետաքրքրում են սպառողական վարկերը, ուստի եկեք հակիրճ քննարկենք սպառողական վարկերի էությունը: Սպառողական վարկը վարկի մի տեսակ է, որն իր նպատակներով համատեղում է ՝ ավտովարկեր, ճանապարհորդական վարկեր և մնացած բոլոր վարկերը, որոնք թողարկվում են սպառողական նպատակներով: Սպառողական վարկ ստանալու համար վարկառուն պետք է ունենա ամսական եկամուտ, որը պետք է վճարվի նրա բանկային քարտին, որպեսզի հեշտ լինի տեսնել անձի եկամուտը։

Պարտադիր չէ, որ սպառողական վարկը ունենա գրավի առարկա, այնուամենայնիվ, անբավարար ֆինանսական եկամուտ ունեցողները կարող են օգտվել վարկից՝ այսպես կոչված երաշխավորի միջոցով: Սպառողական վարկերը, այլ վարկի նման, պահանջում են Ձեր ողջամտությունը՝ անկախ տարիքից: Վարկ վերցնելուց առաջ համոզվեք, որ այն կկարողանաք ժամանակին վճարել, քանի որ վարկի վերջնաժամկետները և հատկապես չվճարման դեպքերը կարող են հանգեցնել աղետալի հետևանքների, օրինակ.

  • Տույժեր - որի չափը որոշված է վարկատուի և վարկառուի հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա.
  • Հայտնվեք սև ցուցակում - եթե ձեր վարկը մարելը հաճախակի ձգձգվում է, կարող եք լինել այսպես կոչված սև ցուցակում: Սև ցուցակում ընդգրկվածները ապագայում չեն կարող ինչ-որ ժամանակ վարկ ստանալ:
  • Հիփոթեքային գրավի բռնագանձում - սա վարկի դեֆոլտի ամենավատ հետևանքներից մեկն է, քանի որ Ձեր անփութության պատճառով կարող եք կորցնել արժեքավոր շարժական կամ անշարժ գույք:

Եղե’ք խելամիտ, կատարե’ք Ձեր պարտավորությունները ժամանակին, և պարտքը երբեք չի դառնա Ձեր խնդիրը: