Notice: Undefined offset: 0 in /home/varker/public_html/kursi.php on line 92
Փոխարժեք
25
Օր
04
Ամիս
24
Տարի
Պատմություն
Արժույթ
Նշան
Փոխարժեք
Արժույթի փոխարժեքը անընդհատ փոփոխվող գործընթաց է և փոխվում է վայրկյանների ընթացքում` ունենալով էական ազդեցություն ֆինանսական կազմակերպությունների վրա: Մեզ հետ դուք կարող եք ստանալ թարմացված տեղեկություններ դրամի տարբեր փոխարժեքների վերաբերյալ ՝ հիմնված Կենտրոնական բանկի տվյալների վրա:
Արտարժույթի փոխարկիչ
Արտարժույթի փոխանակում
Արտարժույթի փոխանակում
Բիթքոյն
1 BTC = 0 GEL
6 211 USD
1 շաբաթ
1 ամիս
6 ամիս
1 տարի
էթերեում
1 ETH = 0 GEL
133 USD
1 շաբաթ
1 ամիս
6 ամիս
1 տարի