Հիպոթեքային վարկեր միկրոֆինանսական կազմակերպությունների կողմից

Բազմաթիվ միկրոֆինանսական կազմակերպություններ ունեն անշարժ գույք գնելու` հիպոթեկային վարկեր տրամադրելու հնարավորություն: Այստեղ դուք կարող եք գտնել մանրամասն տեղեկատվություն եւ պայմաններ, որոնք առաջարկվում են միկրոֆինանսական կազմակերպությունների կողմից:

კომპანია საპროცენტო განაკვეთი სესხის აღება სესხის ვადა ვალუტა პრიორიტეტი უზრუნველყოფა სესხის აღება

დეტალურად
აიღე სესხი 10 წლამდე მადით ლარი მაღალი ხარისხის, სწრაფი მომსახურება, არანაირი ფარული ხარჯი. სესხის გაცემა ხდება უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. იპოთეკური სესხი უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების 60%-მდე! აიღე სესხი

Հիպոթեքային վարկեր միկրոֆինանսական կազմակերպությունների կողմից

Միկրոֆինանսական կազմակերպությունները առաջարկում են անշարժ գույքի գրավով գրավադրումներ: Անշարժ գույք նշանակում է կոմերցիոն տարածքներ, բնակարան,տուն կամ հողամաս:

Որպես հիմնական փաստաթուղթ անհրաժեշտ է ներկայացնել անշարժ գույքի սեփականության վկայականը եւ անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Միկրոֆինանսավորման հիփոթեքային վարկերի տոկոսը հաշվարկվում է ամսական եւ տատանվում է 1-ից 1.5%-ի սահմաններում: