Հիպոթեքային վարկեր միկրոֆինանսական կազմակերպությունների կողմից

Բազմաթիվ միկրոֆինանսական կազմակերպություններ ունեն անշարժ գույք գնելու` հիպոթեկային վարկեր տրամադրելու հնարավորություն: Այստեղ դուք կարող եք գտնել մանրամասն տեղեկատվություն եւ պայմաններ, որոնք առաջարկվում են միկրոֆինանսական կազմակերպությունների կողմից:

Ընկերություն Տոկոսադրույք Ստանալ վարկ Վարկի ժամկետը Արժույթը Առավելություն Գրավի առարկան Ստանալ վարկ
12-13% Վարկ ստացեք 120-240 ամիս ՀՀ դրամ Արագ սպասարկում, չկան թաքնված ծախսեր ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի Վարկ ստացեք
10%-13% Վարկ ստացեք 180-240 ամիս ՀՀ դրամի կամ ԱՄՆ դոլարի Արագ եւ հեշտ սպասարկում Անշարժ գույք Վարկ ստացեք

Հիպոթեքային վարկեր միկրոֆինանսական կազմակերպությունների կողմից

Միկրոֆինանսական կազմակերպությունները առաջարկում են անշարժ գույքի գրավով գրավադրումներ: Անշարժ գույք նշանակում է կոմերցիոն տարածքներ, բնակարան,տուն կամ հողամաս:

Որպես հիմնական փաստաթուղթ անհրաժեշտ է ներկայացնել անշարժ գույքի սեփականության վկայականը եւ անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Միկրոֆինանսավորման հիփոթեքային վարկերի տոկոսը հաշվարկվում է ամսական եւ տատանվում է 1-ից 1.5%-ի սահմաններում: