GLOBAL CREDIT Մանրամասն նկարագրություն


Վարկի գումարը

1.500.000֏

Վարկի ժամկետը

24 օր

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ընկերությունը՝ հանդիսանալով ունիվերսալ վարկային կազմակեպություն,իրականացնում է «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով և Կանոնադրությամբ սահմանված ֆինանսական գործառնությունները՝ ՀՀ կետրոնական բանկի թիվ 35 լիցենզիային համապատասխան:

Տրամադրվող վարկերի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ`

  • տրամադրվող վարկի գումար - 1.500.000 ՀՀ դրամ
  • վարկի մարման ժամկետ - 24 ամիս
  • տարեկան անվանական տոկոսադրույք - 22%
  • վարկի մարման ձև - անուիտետ
  • վարկի տրամադրման օրը վարկառուի կողմից կատարվող ծառայությանվճարներ (միանվագ)` վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար - 10.000 ՀՀ դրամ
  • վարկային հայտի սպասարկման միջնորդավճար - 15.000 ՀՀ դրամ
  • վարկի տրամադրման հետ կապված վարկառուի կողմից կատարված այլ միանվագ վճարներ`ույքի գնահատման միանվագ վճար - 15.000 ՀՀդրամ:

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռ.՝+(374 11) 700 100 +(374 11) 700 200

էլ. փոստ՝ glbsupport@globalcredit.am

Հասցե` Սասնա Ծռեր 2, տարածք 251

ՀՀ, ք. Երևան

Հարգելի Հաճախորդ, կազմակերպության աշխատանքային օրերն են՝ երկուշաբթիից ուրբաթ, աշխատանքային ժամերը՝ 09:30-17:30